Reference

Steze za kolesarje in pešce v Ajdovščini

  • Investitor:
    ICRA
Izdelana je bila projektna dokumentacija za fazo IDZ s pridobljenimi projektnimi pogoji oz. soglasji za kolesarske steze.

V sklopu projektiranja so bile predstavljene tudi variantne rešitve. Projekt je bil zastavljen tako, da je možna tudi fazna izvedba posameznih tras (sedem).
Trase projektiranih poti potekajo v največji možni meri (kjer je to mogoče) ob obstoječih regionalnih cestah.