Grcna krozisce 002

Križišče Grčna

  • Investitor:
    MID investicije
Izdelana je bila projektna dokumentacija za faze PGD in PZI krožnega križišča Grčna, ki obsega tudi nadhod ter podhod za potrebe izvedbe izven nivojskega križanja peščev in kolesarjev.