Reference

Preureditev otoka med izvozom in uvozom na avtocesto na območju AC baze Postojna

  • Investitor:
    DARS d.d.
Izdelava projektne dokumentacije PZI za preureditev otoka AC Postojna.