Reference

Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče

  • Investitor:
    Občina Škofja Loka
Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD in PZI za vodovod in kanalizacijo.