Reference

Kanalizacijsko omrežje Ilirska Bistrica

  • Investitor:
    Občina Ilirska Bistrica
V sklopu kanalizacijskega omrežja se obdeluje fekalna kanalizacija območju industrijska cone (IC) Ilirska Bistrica. Predvidena je ureditev fekalne kanalizacije in dveh razbremenilnikov na priključnih vejah kolektorja S.

Uredila se bo kanalizacija tudi na območjih:
- Brinškove ulice in v delu ceste Pod Stražico,
- ob Podgrajski ulici in vodotoku Pila,
- v delu Župančičeve ulice ter
- ureditev glavnega kolektorja ob reki Reki,
- ureditev zadrževalnega bazena in razbremenilnika.