Reference

Kanalizacija v občinah Vogošća, Ilijaš in Breza

  • Investitor:
    Občine Vogošća, Ilijaš in Breza
Izdelana je bila idejna zasnova za kanalizacijo v občinah Vogošća, Ilijaš in Breza v BIH.

Obravnavali smo potencialne rešitve za zbiranje fekalnih odpadkov v navedenih občinah in njihovo odvajanje v bodočo čistilno napravo.