Reference

Projektna dokumentacija za prenosni plinovod M 3/1 Kalce - Ajdovščina

  • Investitor:
    PLINOVODI d.o.o.
Predmet del je bila izdelava geološkega in hidrogeološkega poročila, analiza zemljiškega katastra, idejnega projekta in geodetskega načrta.

Projektiran je bil prenosni plinovod, premera do vključno DN 1100 mm in delovnim tlakom do vključno 100 bar na območju štirih občin. Načrtovani plinovod zajema poleg plinovodne cevi tudi vse pripadajoče postroje in postajo vključno z napravami katodne zaščite, optičnim kablom za potrebe nadzora plinovodnega sistema.