Reference

Plinovodno omrežje in plinski kotlovnici vojašnice na Vrhniki

  • Datum zaključka:
    2016
  • Investitor:
    Ministrstvo za obrambo RS
Izdelali smo projektno dokumentacijo PGD in PZI za plinovodno omrežje v vojašnici 26. oktobra na Vrhniki ter plinski kotlovnici v objektu Koreno in Trojica.