Reference

47237 540128 ava kampus 5321276 medium

Univerzitetni Campus v Vipavi

  • Investitor:
    Občina Vipava
Izdelali smo IDP za Ureditev poplavnega območja za Univerzitetni Campus v Vipavi.

Območje je z južne in zahodne strani omejeno z reko Vipavo, na severu pa s strugo potoka Bela.

 V sklopu projekta so bile podane rešitve, ki bi to področje poplavno uredile.