Reference

Čezmejni komercialni kablovod 110 kV Dekani - Žavlje

  • Investitor:
    HSE d.o.o. in E3 d.o.o.
Predvidena je izdelava pobude in idejne rešitve za izdelavo pobude za DPN za nov čezmejni komercialni kablovod 110 kV Dekani (Slo) - Žavlje (It).