IMG 1761

Vodovod Mrzlek

  • Investitor:
    Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
Izdelali smo sledečo dokumentacijo:

  • predinvesticijska zasnova (IP),
  • študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi,
  • prijavo na razpis za pridobitev sredstev,
  • investicijski program,
  • razpisne dokumentacije za gradnjo in za storitve informiranja in obveščanja javnosti, vključno z vodenjem postopkov izbora izvajalcev.