Reference

Kolektorska mreža odpadnih voda na području občin Vogošća, Ilijaš in Breza v Bosni i Hercegovini

  • Investitor:
    Občine Vogošča, Ilijaš in Breza
Izdelali smo sledečo dokumentacijo:

• študijo izvedljivosti in
• razpisno dokumentacijo za projektiranje.