Reference

Dodatni protivetrni ukrepi na hitri cesti Razdrto - Vipava -Ajdovščina

  • Investitor:
    DARS
V okviru projekta je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).