Reference

DSC 0714

Centralna čistilna naprava in kanalizacije Nova Gorica

  • Investitor:
    Mestna občina Nova Gorica, občina Šempeter Vrtojba in občina Miren Kostanjevica
Projekta je obsegal izgradnjo centralne čistilne naprave Nova Gorica s kapaciteto 50.500 PE, kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti v Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter Vrtojba in Občini Miren Kostanjevica.
Poleg ostale komunalne infrastrukture sta bila na območju čistilne naprave zgrajena tudi servisni objekt za čistilno napravo in skladiščno manipulativni objekt. Za ta smo izdelali tudi projektno dokumentacijo.
 
Za opisan projekt je bila pripravljena naslednja dokumentacija:
• dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter
• razpisne dokumentacije za gradnjo in za storitve in obveščanja javnosti, vključno z vodenjem postopkov izbora izvajalca.

Za sklopu projekta smo izvajali inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena in Rdeča knjiga.