Reference

Vodovodni sistem v občinah Črnomelj, Semič in Metlika

  • Investitor:
    Občina Metlika
Izdelan je bil geodetski načrt obstoječega stanja, ki je služil kot osnova pri pripravi projektne dokumentacije za vodovod.