Reference

Prenosni plinovod R52 Kleče - Toplarna Šiška

  • Investitor:
    Plinovodi d.o.o.
Izdelan je bil geodetski načrt obstoječega stanja, ki je služil kot osnova pri pripravi projektne dokumentacije za plinovod.

Za naveden plinovod je bila izdelana tudi projektna dokumentacija.