Reference

Tretja razvojna os

  • Investitor:
    DARS d.d.
Izdelujemo projektno dokumentacijo PDG in PZI za novo prometno povezavo med priključkom  Šentrupert na avtocesti Šentij  - Koper do priključka Velenje jug - 1. sklop.