Povezane družbe

Proagent

PROAGENT Nova Gorica d.o.o. je specializirana družba za promet z nepremičninami v primorski regiji. Vse od ustanovitve leta 1990 aktivno deluje na področju nakupa, prodaje, najema in oddaje nepremičnin.


Družba PROAGENT Nova Gorica d.o.o. posreduje pri prodaji, nakupu, najemu, oddaji ali zamenjavi nepremičnin.

PROAGENT Nova Gorica d.o.o. je aktivni član Združenja za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Nakup in prodaja nepremičnine je za vas in nas pomemben dogodek kakor tudi odločitev, ki zahteva tehten premislek ter ustrezno strokovno svetovanje. Pomagali vam bomo pri vaših odločitvah.

Naše delo je široko, timsko zastavljeno tako, da vam bodo naši strokovnjaki svetovali pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin, predlagali optimalne rešitve na področju projektiranja, nadzora, geodezije, pravnega svetovanja in inženiringa, saj vam lahko vse storitve nudimo v povezavi z družbami skupine PROJEKT d.d. Nova Gorica.

Pogovorili se bomo o nadaljnjih aktivnostih za hitro in uspešno realizacijo vaših pričakovanj.

Kakovostne storitve so sestavni del našega vsakdanjega dela. Prisluhnili bomo vašim potrebam s spoštovanjem in razumevanjem.

Naziv družbePROAGENT, podjetje za svetovanje, prodajo in posredovanje, d.o.o. Nova Gorica
Skrajšan nazivPROAGENT NOVA GORICA d.o.o.
Sedež družbeKidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica
Direktor družbeVladimir Durcik, univ. dipl. inž. grad.
Telefon+386 5 33 80 000


E-naslov#EM#696f646c44757468696e6f6578237d66#EM#
Spletni naslovwww.projekt.si
Matična številka 5443083
ID številka za DDV SI32222165
Vpis v sodni registerOkrožno sodišče v Novi Gorici, pod vl. št. 1/01386/00
Šifra dejavnosti68.310 (Posredovanje v prometu z nepremičninami)
Transakcijska računa

IBAN SI56 0475 0000 0983 631 NOVA KBM d.d.
IBAN SI56 2900 0005 2166 457 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.