Povezane družbe

PRO NEPREMIČNINE

PRO NEPREMIČNINE d.d. je družba za upravljanje nepremičnin.


Naziv družbe

PRO NEPREMIČNINE, družba za upravljanje nepremičnin, d.d.

Skrajšan naziv

PRO NEPREMIČNINE d.d.

Sedež družbe

Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica

Direktor družbe

Dušan Šuligoj

Telefon

+386 5 33 80 000

Telefaks

+386 5 30 23 360

E-naslov

#EM#696f646c4475746825676f7b7e686366737f7b7d713b657e#EM#

Spletni naslov

www.projekt.si

Matična številka

 8608962

ID številka za DDV

 SI36924601

Vpis v sodni register

Okrožno sodišče v Novi Gorici, 20.02.2020

Šifra dejavnosti

68.310 (Posredništvo v prometu z nepremičninami)

Transakcijska računa

IBAN SI56 3300 0001 0479 095 Addiko Bank d.d.