Povezane družbe

Hotel Brda

HOTEL BRDA d.o.o. je podjetje, ustanovljeno za realizacijo investicijskega projekta na področju turizma (hotela).


Naziv družbe HOTEL BRDA Podjetje za gostinstvo in druge storitve d.o.o.
Skrajšan naziv HOTEL BRDA d.o.o.
Sedež družbe Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica
Direktor družbe Dušan Šuligoj
Telefon +386 5 39 88 700
Telefaks +386 5 30 23 360
E-naslov #EM#696f646c4475746825676f7b7e686366737f7b7d713b657e#EM#
Spletni naslov www.hotel-brda.si
Matična številka 5458447
ID številka za DDV SI76736628
Vpis v sodni register Okrožno sodišče v Novi Gorici, pod vl. št. 1/01491/00
Šifra dejavnosti 55.100 (Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih objektov)
Transakcijski račun SI56 0475 0000 1414 893 Nova KBM d.d.