O podjetju

Zgodovina podjetja

Začetki družbe PROJEKT d.d. Nova Gorica segajo v leto 1952, ko je z odcepitvijo projektantske skupine od izvajalskega podjetja SGP Gorica nastal Projektbiro Gorica. Osnovna dejavnost novoustanovljenega podjetja je bila izdelava urbanistične, projektne in investicijske dokumentacije, potrebne predvsem za izgradnjo Nove Gorice. Prvi direktor novega podjetja je bil arhitekt Teodor Lojk.

Hiter razvoj samega mesta Nova Gorica in povečanje potreb po storitvah, povezanih z investicijskim procesom, sta v letu 1972 pripeljala do združitve Projektbiroja Nova Gorica z Zavodom za urbanizem in Goriškim geodetskim birojem v novo podjetje PROJEKT Nova Gorica.

Osnovna dejavnost podjetja je obsegala področja geodezije, urbanizma, projektiranja objektov visoke in nizke gradnje, nadzora in vodenja inženiringa investicijskih projektov.

Kvalitetno prelomnico v delovanju podjetja predstavlja preselitev v novo poslovno stavbo, ki je bila realizirana leta 1985. S tem so bili izpolnjeni osnovni pogoji za usklajeno skupinsko delo, saj so bili zaposleni, ki so pred tem delali na več različnih lokacijah, združeni v istem objektu. To je omogočilo boljšo organiziranost in lažje prilagajanje tržnim razmeram.

V letu 1990 je bilo izvedeno preoblikovanje v delniško družbo, ki je danes v 100% privatni lasti.