Novice

  • Domov
  • /
  • Novice
  • /
  • Obvestilo o pripojitvi družbe Proarc d.o.o. Nova Gorica k družbi PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Obvestilo o pripojitvi družbe Proarc d.o.o. Nova Gorica k družbi PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Družba Proarc d.o.o. Nova Groica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica je z dne 16.07.2020 pripojena k prevzemni družbi PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica. Z vpisom navedene pripojitve v sodni register dne 16.07.2020 je družba Proarc d.o.o. Nova Gorica prenehala, ne da bi bila opravljena njena likvidacija.

Z izvedbo pripojitve so se vse premoženje, obveznosti in pravna razmerja družbe Proarc d.o.o. Nova Gorica prenesle na družbo PROJEKT d.d. Nova Gorica.