Novice

  • Domov
  • /
  • Novice
  • /
  • 1. nagrada na natečaju "Sanacija degradiranega območja Mercator"
2017
render 01 002

1. nagrada na natečaju "Sanacija degradiranega območja Mercator"

Lokacija: Slovenj Gradec
Avtorji: Teja Savelli, Tine Kljun
Sodelavci: Tinkara Kodelja, Simon Vrabec, Vilko Šuligoj, dr. Peter Kante, Blaž Krašček, Dean Božič, Simon Makovec

V maju 2017 smo sodelovali na natečaju »Sanacija degradiranega območja Mercator« gradnja zimskega bazena in urbanega parka v Slovenj Gradcu. Za predlagano rešitev smo prejeli 1. nagrado.
Nova ureditev zajema urbani park ter zimski in biološki bazen. Predlagana rešitev stremi k temu, da se ureditev naveže na območje družbenih dejavnosti preko reke Mislinje. Glavno navezavo predstavlja nov most, ki je zasnovan kot predprostor zimskega bazena in tvori trg pred objektom. Most obsega pločnik, kolesarsko stezo in dvosmerno dostopno cesto in zaradi svoje širine tvori odprto javno površino pred bazenskim kompleksom. Mehke strukture športnega programa, biološkega bazena in urbanega parka sledijo geometriji reliefa Legenske planote, reke Mislinje in nenazadnje potezi obvoznice, ki omejuje območje.
Objekt zimskega bazena je z vseh strani delno vkopan in dvignjen na podstavek, ki ga ščiti pred poplavami in ohranja idejo starega kopališča. Zgornji volumen bazena je v celoti steklen in deluje kot ogledalo okoliški pokrajini, s čimer se stopi s svojim zelenim ozadjem.
Glavni dostop do kompleksa je predviden z zahodne strani preko novega mostu.
Objekt je funkcionalno zasnovan iz dveh delov:
  • delno vkopano pritličje s servisnimi in tehničnimi prostori, glavno avlo, garderobami ter spremljevalnim programom in
  • nadstropje z otroškim in plavalnim bazenom.

Biološki bazen, objekt zimskega bazena in urbani park so medsebojno povezani z glavno vstopno ploščadjo in zunanjo ureditvijo. Hkrati so zaradi različnih uporabniških skupin tudi ločeni, da zmanjšujejo motenje posameznih dejavnosti. Element terena, ki se preliva od enega do drugega programa pa ureditev poveže v zaključeno celoto.