Dejavnosti

Svetovalni inženiring in nadzor

Naši strokovnjaki z interdisciplinarnimi znanji se lahko pohvalijo z bogatimi izkušnjami pri izvajanju storitev svetovalnega inženiringa.
Obseg storitev je odvisen od obsežnosti in faze projekta, lahko pa zajema vse spodaj navedene aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti na zahtevni poti od naročila do uspešnega zaključka investicijskega projekta:

 • zagotovitev ustreznih zemljišč,
 • izdelava prostorskih aktov,
 • izvajanje geodetskih storitev,
 • izvajanje geoloških in geomehanskih raziskav,
 • izdelava investicijske dokumentacije,
 • svetovanje naročniku glede možnosti financiranja projekta in izdelava vlog za pridobitev nepovratnih sredstev iz domačih in evropskih virov,
 • izdelava razpisnih dokumentacij, vodenje postopkov izbire izvajalcev po slovenski zakonodaji in evropskih predpisih, analiza ponudb, vodenje pogajanj, priprava pogodb,
 • pridobitev služnosti, projektnih pogojev, soglasij in gradbenih dovoljenj,
 • izdelava projektne dokumentacije,
 • elaborati, analize in študije,
 • recenzija oziroma revizija projektne dokumentacije,
 • strokovni nadzor (po pravilih GZ in/ali FIDIC).