Dejavnosti

Projektiranje

Družba PROJEKT  je ena največjih projektantskih družb v Sloveniji usposobljena za projektiranje različnih vrst objektov, kot na primer:

  • stanovanjskih in poslovnih objektov (stanovanja, hiše, hoteli, poslovne stavbe, nakupovalni centri...),
  • industrijskih objektov (industrijske hale, avtopralnice, bencinske črpalke, servisne delavnice, objekti za tehnične preglede...),
  • objektov za šport in dobro počutje (bazeni, športne dvorane, welness, večnamenski objekti...),
  • javnih objektov (šole, vrtci, zdravstveni domovi, kulturni domovi, knjižnice...),
  • ekoloških objektov (čistilne naprave, kanalizacijska omrežja, objekti za ravnanje z odpadki...),
  • infrastrukturnih objektov (ceste, avtoceste, mostovi, železnice, plinovodi, vodovodi, daljnovodi...).

Glede na to, da sledimo in uvajamo najnovejše trende in informacijske rešitve, projektiramo tudi v BIM tehnologiji.