Dejavnosti

Izvajalski inženiring

Pomemben del osnovne dejavnosti skupine, predvsem pa matične družbe, predstavlja razvoj nepremičninskih projektov. Ta obsega sklop aktivnosti od pridobitve nepremičnine, preko oblikovanja ideje za razvoj nepremičnine, pridobitev dovoljenj za gradnjo in organizacije izgradnje nepremičnine, do njene prodaje, vknjižbe v zemljiško knjigo in spremljanja nepremičnine v garancijski dobi.

Pri tej vrsti projektov velikokrat nastopamo skupaj s partnerji, ali pa skupaj organiziramo družbo za realizacijo konkretnega projekta.

Naše izkušnje obsegajo stanovanjsko gradnjo, gradnjo poslovnih prostorov, komunalno opremljanje zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo ali gradnjo proizvodnih, trgovskih in drugih poslovnih objektov.